SẢN PHẨM CÁC LOẠI

THUỐC XỬ LÝ HẠT GIỐNG

Để có được giống đạt chất lượng tốt, khỏe mạnh, không mang mầm bệnh, chủ động phòng tránh được côn trùng gây hại ngay từ khi gieo trồng, giúp cây trồng phát huy tối đa tiềm năng, năng suất 

 

THUỐC TRỪ CỎ CHỌN LỌC

Herbicides are chemicals that kill various weeds or prevent them from growing.

An Nông

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Pesticides are chemicals that kill a wide range of species. Including insects, bacteria, fungus, plant diseases, slugs, snails or unwated weeds.

An Nông

THUỐC TRỪ BỆNH

An fungicide is an agent/chemical that kills microorganisms such as mold, fungus.

An Nông

PHÂN BÓN VÀ KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG

Fertilizers are chemicals that enhance the growth of plants. Most of the fertilizers contain nitrogen, phosphorus, and potassium, which individually affect the plant growth rate, root development, and flowering.

An Nông