Mang lời ca tiếng hát cảm hóa học viên cai nghiện

Ngày 11-7, đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn, thuộc Tập đoàn An Nông (TP.Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Phước, ấp 5, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ học viên, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, động viên học viên nỗ lực chữa bệnh, rèn luyện để nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Chương trình văn nghệ được nghệ sĩ, doanh nhân Bích Thủy, Trưởng đoàn, biên tập và dàn dựng công phu, phù hợp với học viên đang trong hoàn cảnh xa gia đình, tập trung tại cơ sở trong thời gian dài để chữa bệnh, giáo dục và rèn luyện.

Đây là lần đầu tiên đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn về cơ sở này biểu diễn văn nghệ thiện nguyện và tặng quà. Các nghệ sĩ mong muốn góp sức cùng các cấp, các ngành tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho học viên, nhằm cảm hóa suy nghĩ của học viên từ tiêu cực thành tích cực, qua đó động viên học viên quyết tâm đoạn tuyệt với sai lầm.

Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Phước thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, hiện đang quản lý 800 học viên.

Từ: Hiền Lương – Báo Bình Phước

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *