Lễ tổng kết và tốt nghiệp năm học 2022 – 2023 cho các trẻ chuẩn bị vào lớp 1 của hệ thống Trường MNAN gồm MN Bến Lức, MN Đức Hòa và MN Bình Tân

Năm học 2022-2023, hệ thống Trường MNAN đạt được nhiều thành tựu đáng kể nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, các ngành và sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo Tập đoàn An Nông. Nhờ vào tinh thần nhiệt tình, tâm …

Lễ tổng kết và tốt nghiệp năm học 2022 – 2023 cho các trẻ chuẩn bị vào lớp 1 của hệ thống Trường MNAN gồm MN Bến Lức, MN Đức Hòa và MN Bình Tân Read More »